Veure Excursió Cultural
http://www.lagranja.net/

Aplec Excursionista
dels Països Catalans