Veure Excursió Cultural
http://maps.aplecexcursionista.org/maps/fitxa.jsp?id=14

Aplec Excursionista
dels Països Catalans