Veure Excursió
http://maps.aplecexcursionista.org/maps/fitxa.jsp?id=2

Aplec Excursionista
dels Països Catalans